COVID-19: Çalışanları korumak

ILO Standartları ve COVID-19 (Koronavirüs)

Sıkça Sorulan Sorular-COVID-19 salgınıyla ilgili olan uluslarararası çalışma standartlarının temel hükümleri

Uluslararası Çalışma Örgütü, kadınlar ve erkekler için özgür, eşit, güvenli koşullarda, insana yakışır ve üretken iş fırsatlarını desteklemeyi hedefleyen uluslararası çalışma standartları (UÇS) sistemini sürdürmektedir.

Çalışma standartları, COVID-19 krizine yanıt bağlamında yararlı bir insana yakışır iş pusulasıdır.

İlk olarak, sağlık ve güvenlik, çalışma düzenlemeleri, özel kategorilerdeki işçilerin korunması, ayrımcılık yapılmaması, sosyal güvenlik veya istihdam korumasıyla ilgili temel UÇS hükümleri, işçiler, işverenler ve hükümetlerin COVID-19 pandemisi koşullarına uyum sağlarken, insana yakışır işleri muhafaza etmesini garanti etmektedir.

İkinci olarak, istihdam, sosyal koruma, ücret koruması, KOBİ desteği veya işyerinde işbirliği alanlarında oluşturulan geniş kapsamlı ILO çalışma standartları, kriz ve ekonomik canlanmaya insan odaklı yaklaşımı teşvik eden politika önlemleri için özel rehberlik sağlamaktadır.

Standartların rehberliği, sağlık bakım personeli, ev işçileri, göçmen işçiler, gemiciler veya balıkçılar gibi güncel bağlamda kırılgan olduğunu bildiğimiz belirli işçi kategorilerinin özel durumunu da kapsamaktadır.

Bu standartlara uyum, kriz ve sonrasındaki istihdam ve çalışma koşullarında düzelmeyi sağlama ve hızla düşüşü önlemenin anahtarı olan sosyal diyalog kültürü ve işyeri işbirliği kültürüne daha da katkıda bulunmaktadır. Uluslararası çalışma standartları, çalışma yaşamındaki somut durumlar karşısında beklenen davranışın ne olduğunu göstermekte, dayanıklılığı somutlaştırmakta ve COVID-19 dahil olmak üzere tüm pandemilere karşı her türlü uzun süreli ve sürdürülebilir yanıt için temel teşkil etmektedir.