Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı

Küresel Hızlandırıcı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından Eylül 2021'de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA'lar) ulaşmak için ilerlemeyi hızlandırmak ve yatırımları dünya çapındaki insana yakışır işler ve sosyal koruma boşluğunu gidermek amacıyla başlatılan ortak bir girişimdir.

ILO Çalışma Dünyası Gözlem Raporu'na göre, 2023 yılında küresel istihdam açığının 453 milyon kişi olacağı ve 4 milyar kişinin hala sosyal korumadan mahrum kalacağı tahmin edilmektedir. Küresel Hızlandırıcı, başta yeşil, dijital ve bakım ekonomilerinde olmak üzere milyonlarca insana yakışır iş yaratılmasına yardımcı olarak ve sosyal korumayı şu anda dışlanmış olan milyarlarca insana ulaşacak şekilde genişleterek bu boşluğu gidermeye çalışmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), FAO, UNICEF, UNDP, UN WOMEN ve WFP ile birlikte, Küresel Hızlandırıcının uygulanmasını destekleyen bir BM koordinasyon mekanizması olan Teknik Destek Fonunun bir parçasıdır.

BM'nin çalışma dünyasındaki uzman kuruluşu olan ILO, politika tavsiyeleri, teknik yardım ve uluslararası çalışma standartlarının teşvik edilmesi yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasını aktif olarak desteklemektedir. İnsana yakışır iş, adil ve kapsayıcı büyümenin temelidir. Bu, sosyal koruma ile birlikte, sosyal adalet üzerine kurulu daha kapsayıcı bir kalkınma modelini desteklemektedir.

İnsana yakışır iş, sosyal koruma ve temel haklar alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi sadece SKA'lara ulaşılması için önemli değildir, aynı zamanda sosyal adalet mimarisinin de temel bir parçasıdır. Tam da bu noktada Adil Geçişler için İstihdam ve Sosyal Korumaya yönelik Küresel Hızlandırıcı önemli bir rol oynayabilir."

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo
ILO'nun sosyal adaleti geliştirme görevi bugün her zamankinden daha önemlidir. Ulusal ve küresel düzeyde kolektif, koordineli ve tutarlı eylemler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin merkezinde sosyal adalete öncelik verilmesi için esastır.

ILO'nun Haziran 2023'teki Uluslararası Çalışma Konferansı'nda onaylanan 2024-25 Program ve Bütçesi, Küresel Hızlandırıcının, küresel dayanışmayı, politika uyumunu ve uyumlu eylemi güçlendirmeyi amaçlayan Küresel Sosyal Adalet Koalisyonunun
ana sütunlarından biri olarak teşvik edildiği küresel bir sosyal adalet programı ortaya koymaktadır.

Küresel Hızlandırıcı, ülkeleri insana yakışır işler yaratmak, korumayı genişletmek ve kimseyi geride bırakmayan adil geçişleri kolaylaştırmak için entegre stratejiler ve politikalar geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda desteklemektedir. İnsana yakışır iş ve sosyal koruma boşluklarını gidermek, SKA'lara ulaşmanın ve sosyal adaleti herkes için bir gerçeklik haline getirmenin anahtarıdır.

Adil Bir Geçiş için İstihdam ve Sosyal Korumaya Yönelik Küresel Hızlandırıcı ile ilgili haber ve güncellemeleri almak için Bültenimize abone olun.

Girişime katılmak isterseniz veya Küresel Hızlandırıcı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin: Contact@UNGlobalAccelerator.org