COVID- 19

Izjava [naziv organizacije poslodavaca] o krizi izazvanoj virusom COVID-19 i kako mi kao nacija možemo zajednički da reagujemo